News and Publications

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

legalpartners

Οι εξελίξεις που αφορούν τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την νομολογία που διαμμορφώνεται σε Ευρωπαικό πλαίσιο μάλλον υπέρ των δανειοληπτών μπορούν να αξιολογηθούν.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας σε απόφαση του που δημοσιεύτηκε την 8.9.2015 με την οποία καθόρισε ότι η σύμβαση σε ξένο νόμισμα αποτελεί συνθετικό προιόν δηλαδή σύμβαση παραγώγου χρηματοοικονομικου προιόντος συνδεδεμένο με ξένο νόμισμα και τούτο γιατί η σύμβαση του παραγώγου μετατρέπει την σύμβαση δανείου σε επενδυτικό προιόν εις βάρος του καταναλωτή.

Με απλά λόγια οι Τράπεζες σχεδίασαν επενδυτικά προιόντα που τα ονόμασαν στεγαστικά δάνεια προσφέροντας μειωμένα επιτόκια ως δέλεαρ στον καταναλωτή με σκοπό να μειώσουν το κόστος των δανείων τους προβαίνοντας σε εικονικές ανταλλαγές του δανεισθέντος κεφαλαίου σε Ευρώ με το υποτιθέμενο νέο δανεισθέν κεφάλαιο σε Ελβετικό Φράγκο ανταλλάσοντας με τον τρόπο αυτό και τα επιτόκια δηλαδη το Euribor σε Libor.

Προκύπτει ως εκ τούτου ότι η τεχνική μείωσης του κόστους του δανείου με την ανταλλαγή του νομίσματος και των επιτοκίων είναι συνθετικό προιόν που εμπεριέχει παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα, δίδεται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσει που διαθέτουν χρηματοοικονομικούς συμβούλους και δεν δίνονται σε άτομα που διαχειρίζονται τα ατομικά τους περιουσιακά στοιχεία, είναι υψηλού κινδύνου και η ενημέρωση στους δανειολήπτες γίνεται βάσει των κανόνων των επενδυτικών προιόντων και όχι του στεγαστικού δανείου.

Το Δικαστήριο, έκρινε ότι οι Τράπεζες παραβίασαν την υποχρέωση τους δυνάμει της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ειδικότερα την υποχρέωση που είχαν να προστατεύσουν τους δανειολήπτες ενημερώνοντας τους για τους κινδύνους αλλά και την πολύπλοκή φύση της σύμβασης που ολοκλήρωναν που ήταν σύνθετο προιόν που περιείχε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Επίσης το Δικαστήριο της Ρουμανίας (Gorj Court) τον Ιούνιο του 2015 εξέδωσε οριστική και τελεσίδικη απόφαση με την οποια διατάζει την αποπληρωμή δανείου σε ελβετικά φράγκα με βάση την ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης καθώς και την επιστροφή στους ενάγοντες των επιπλέον ποσών από τις συναλλαγματικές διαφορές που έχουν ήδη καταβληθεί. Σημαντικό να αναφερθεί ότι αγωγή ασκήθηκε από μέλη οικογενείας που σύνηψαν στεγαστικό δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο το 2008 από την Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα η οποία συναλλάσεται στην Κύπρο και έχει χορηγήσει δάνεια σε αριθμό καταναλωτών στην χώρα μας.

Η διαμμόρφωση της νομολογίας σε Ευρωπαικό επίπεδο αλλά και η εφαρμογή Ευρωπαικών Οδηγιών με τον καθορισμό των συμβάσεων των δανείων ως σύνθετων συμβάσεων ενθαρρύνουν το σύστημα δικαιοσύνης στην χώρα μας να λάβει υπόψη του τις εξελίξεις και να αντιμετωπίσει τις συμβάσεις αυτές στο σωστό τους πλαίσιο.

Ο Γιώργος Χριστοφίδης είναι Διαιτητής στο CAS/TAS και Λέκτορας στο Frederick Univer

 


19 Οκτωβρίου 2015

Greek Creditors file collective Claims to recover deposits from bail out

A group of 676 Greek investors have filed a collective claim against Cyprus to recover hundreds of millions of euros confiscated as part of the state’s financial bailout by European institutions in 2013.The claimants are Greek individuals and institutions that had deposits or bonds in the Bank of Cyprus and the now defunct Laiki Bank.

The ICSID claim was filed on 25 September under the 1992 Greece-Cyprus bilateral investment treaty.

The claimants seek to recover the value of deposits and bonds lost as a result of Cyprus’s €10 billion bailout following an agreement with “the Troika” – the European Commission, the European Central Bank and the International Monetary Fund.

The ICSID case is to test  the Greece-Cyprus BIT which  allows “a group action for large numbers of investors”.

The investors’ legal team includes public international lawyers based in London and US -based financial litigation firms. Part of the counsel team, is the Greek firm Kyros Law headed by Partner and an excellent colleague John Kyriakopoulos .

Orphanides, Christofides & Co LLC have assisted clients to add their claims in collective claim in cooperation and association with the Athens’s based Kyros Law firm