Είναι δικαιολογημένη η μείωση μισθών και η απόλυση εργοδοτούμενων επικαλούμενοι μείωση του όγκου εργασιών της επιχείρησης από τους εργοδότες στην εποχή του Κορονοϊού;

Η πανδημία του κορονοϊού που έχει πλήξει την υφήλιο και μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τις ζωές 310 391 ανθρώπων μολύνοντας πάνω από 4 εκα...

Continue reading

Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος ή Καταγγέλοντες για πράξεις Διαφθοράς (Whistleblowers) & Νέο Νομικό Καθήκον Επιμέλειας Εργοδοτών

To Ανώτερο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλλίας (High Court) εξέωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη απόφαση στην ...

Continue reading