News and Publications, Δημοσιεύσεις

Aπόφαση για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ΡΑΕΚ

Στις 24/06/2022 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας η ρυθμιστική απόφαση υπ’ αριθμόν 06/22 για καθορισμό της μέγιστης τιμής αγοράς από ΑΠΕ-Η για φωτοβολταϊκά πάρκα μέσης τάσης. Η απόφαση της ΡΑΕΚ προσβλήθηκε με προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου προβάλλοντας λόγους ακύρωσης που αφορούν στην παραβίαση του περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού νόμου ότι απόφαση λήφθηκε καθ’ υπέρβαση του εξουσιοδοτικού νόμου, ότι είναι προϊόν έλλειψης αιτιολογίας, έρευνας, πλάνης περί τον νόμο και τα πράγματα, ότι είναι δυσανάλογη και ότι παραβιάζει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως και της ίσης μεταχείρισης.

Το διοικητικό δικαστήριο εξετάζοντας και απορρίπτοντας τους πιο πάνω λόγους ακύρωσης αποφάσισε ότι δεν διαπιστώνεται έλλειψη αιτιολογίας στην απόφαση της ΡΑΕΚ και ότι η παρέμβαση της ΡΑΕΚ έγινε για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών. Επίσης το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε τη θέση των αιτητών ότι η προσβαλλόμενη ρυθμιστική απόφαση είναι καθ’ υπέρβαση του εξουσιοδοτικού νόμου και έκρινε ότι ορθά δεν ζητήθηκε προηγουμένως η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και ακολούθως η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Περαιτέρω αποφάσισε πως δεν τίθεται οποιαδήποτε πλάνη περί τα πράγματα ή το νόμο και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε παράνομη παρέμβαση της ΡΑΕΚ στη σύμβαση μεταξύ της ΑΗΚ και των Αιτητών. Ακόμα διαπίστωσε ότι δεν παραβιάζεται το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι του άρθρου 26 του συντάγματος και ότι η ΡΑΕΚ εξάσκησε τις εξουσίες που η νομοθεσία της παρέχει για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών.

Επιπλέον το δικαστήριο συμφώνησε με τη ΡΑΕΚ ότι η αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου δεν συμμετέχει στη μεταβατική ρύθμιση στην αγορά ηλεκτρισμού και ότι οι πρόνοιες της μεταβατικής ρύθμισης δεν έχουν καμία εφαρμογή στη σύμβαση των αιτητών και οποιοδήποτε άλλων συμμετεχόντων σε σχέδια που είναι συμβεβλημένοι με την ΑΗΚ.

Τέλος το δικαστήριο έκανε αποδεκτή τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-799/18 – Athesia Energy στην οποία παρέπεμψαν οι Δικηγόροι της ΡΑΕΚ ως σχετική αναφορικά με τα άρθρα 16 και 17 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία αφορούν αντιστοίχως στην επιχειρηματική ελευθερία και το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Το Διοικητικό Δικαστήριο υιοθέτησε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέληξε ότι το δικαίωμα που προέβαλαν οι φορείς εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων να λάβουν τα επίδικα κίνητρα κατά τρόπον αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων τους με τη δημόσια εταιρεία δεν συνιστά δεδομένη νομική κατάσταση και δεν εμπίπτει στην προστασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του χάρτη διότι η τροποποίηση των κινήτρων δεν εξομοιώνεται με προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας κατά την έννοια του άρθρου 17 του χάρτη.

Επιπλέον τονίστηκε ότι οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να τρέφουν προσδοκίες για διατήρηση μιας υφιστάμενης κατάστασης η οποία είναι μεταβλητή ως αποτέλεσμα της εξουσίας εκτίμησης των εθνικών αρχών.

Για όλους αυτούς τους λόγους το δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου δεν είναι ούτε δυσανάλογη ούτε αναιτιολόγητη και ούτε παραβιάζει το άρθρο 28 του συντάγματος.

Την υπόθεση εκ μέρους του Γραφείου μας χειρίστηκε η δικηγόρος Χριστίνα Σ. Σιακαλλή.