Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΩΣ 30.04.2020

 

Αγαπητοί πελάτες,

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι, στις 16/03/2020 το Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψιν την άμεση ανάγκη για λήψη μέτρων προς παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορονοϊού και προστασία της δημόσιας υγείας, αποφάσισε ότι, για την περίοδο από 16/03/2020 μέχρι 30/04/2020, μεταξύ άλλων αναστέλλεται η εκδίκαση ή η περαιτέρω προώθηση όλων των υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια, κάθε βαθμίδας και δικαιοδοσίας, πλην αυτών που χαρακτηρίζονται εξαιρετικά επείγουσας φύσεως.

Ως εκ τούτου, οι υποθέσεις οι οποίες ήταν ορισμένες ενώπιον των κυπριακών Δικαστηρίων κατά την ως άνω αναφερόμενη περίοδο και δεν εμπίπτουν στις υποθέσεις εξαιρετικά επείγουσας φύσεως, θα οριστούν από το Πρωτοκολλητείο σε νέα ημερομηνία και θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Το γραφείο μας στο πλαίσιο αυτών των μέτρων και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την προστασία των πελατών μας αλλά και των μελών της οικογένειας σας όσο και του προσωπικού, αποφάσισε όπως μέχρι και τις 30/03/2020 να μην διεκπεραιώνονται συναντήσεις με φυσική παρουσία, αλλά όπου είναι εφικτό μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επαναλαμβάνουμε  ότι το Γραφείο μας λειτουργεί κανονικά και για οποιαδήποτε νομική συμβουλή μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και με το μέλος του Πρσωπικού που χειρίζεται το θέμα. Ευελπιστούμε ότι με την συνεργασία όλων μας θα ξεπεραστούν όλες αυτές οι δυσκολίες και σύντομα να επανέλθουμε στη συνηθισμένη δραστηριότητα και λειτουργία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.