Συνέπειες από την Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες προσφυγές αρ. 98/13 κ.α, ημερομηνίας 29/03/2019 αναφορικά με τον Νόμο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος, Ν. 168(Ι)/2012’.

Κατά τον Π. Δαγτόγλου «Το θέμα του Δικαστικού έλεγχου της Συνταγματικότητας των νόμων είναι καίριας σημασίας για την ελευθερία και την ...

Continue reading