Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου για την Απόρριψη Αιτήματος Παράτασης Άδειας για Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου.

Η Δικηγόρος του Γραφείου μας Χριστίνα Σιακαλλή συμμετείχε στην απόφαση που εξέδωσε χθες το Διοικητικό Δικαστήριο στην υπόθεση Mercureys...

Continue reading

Απόφαση ΔΕΕ

Ομοφοβικές Δηλώσεις συνιστούν διάκριση στην εργασία όταν γίνονται από πρόσωπο το οποίο έχει ή μπορεί να εκληφθεί ότι έχει καταλυτική επ...

Continue reading