Συνέπειες από την Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες προσφυγές αρ. 98/13 κ.α, ημερομηνίας 29/03/2019 αναφορικά με τον Νόμο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος, Ν. 168(Ι)/2012’.

Κατά τον Π. Δαγτόγλου «Το θέμα του Δικαστικού έλεγχου της Συνταγματικότητας των νόμων είναι καίριας σημασίας για την ελευθερία και την ...

Continue reading

Συνέπειες από την Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες προσφυγές αρ. 98/13 κ.α, ημερομηνίας 29/03/2019 αναφορικά με τον Νόμο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος, Ν. 168(Ι)/2012

Κατά τον Π. Δαγτόγλου «Το θέμα του Δικαστικού έλεγχου της Συνταγματικότητας των νόμων είναι καίριας σημασίας για την ελευθερία και την ...

Continue reading