Το γραφείο μας διατηρεί ισχυρό δικαστηριακό τμήμα το οποίο εργάζεται για τους πελάτες μας για την επίλυση των διαφορών τους με επαγγελματικό, έγκαιρο, ενδελεχή και άμεσο τρόπο στους ακόλουθους τομείς:

 • Διοικητικό και Δημόσιο Δίκαιο
 • Τραπεζικές Διαφορές
 • Εταιρικές και Εμπορικές διαφορές
 • Προσωπικές βλάβες
 • Περιουσιακές διαφορές
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο των Συμβάσεων
 • Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Διαιτησία
 • Διαμεσολάβηση