Νέα

Ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ Δικηγόρων

Υπεβλήθη καταγγελία εναντίον Δικηγόρου (εφεξής ο «Καθ’ ου»), από έτερο Δικηγόρο ότι είχε λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Καθ’ ου χωρίς να γνωρίζει το συγκεκριμένο αποστολέα και χωρίς να έχει δώσει ποτέ τη συγκατάθεση σου. Το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν ευχετήρια κάρτα με αναγραφή «Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο Νέο Έτος με Υγεία, Χαρά και Ευημερία για όλους».

Ο Καταγγέλλων ανέφερε ότι δεν είχε δώσει ποτέ τη συγκατάθεση του και δεν υπήρχε εκ των προτέρων σχέση μεταξύ του ιδίου και του καθ’ ου η αίτηση. Από την άλλη ο καθ’ ου ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων πως η διεύθυνση ήταν αναρτημένη στη σελίδα του ΠΔΣ, διατηρούσε κοινωνική συνήθεια αποστολής ευχών που θα μπορούσε να την έκανε με συμβατικό ταχυδρομείο και ότι ο παραπονούμενος θα μπορούσε να ζητήσει τη διαγραφή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και της μη αποστολής ευχετήριων καρτών αντί να προβεί καταχρηστικά σε υποβολή παραπόνου.

Στο πλαίσιο της εξέτασης από πλευράς της Επιτρόπου αποφασίστηκε

(α) η δημόσια ανάρτηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραπονούμενου στη σελίδα του ΠΔΣ έχει σκοπό τη προβολή της δικηγορικής ιδιότητας.

(β) Η δημόσια θέαση στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ δεν εξυπακούει ότι επιτρέπεται η χρήση για οποιοδήποτε σκοπό.

(γ) Το παράπονο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διαφημιστικό/προωθητικό καθώς στάλθηκε σε επαγγελματία του ίδιου τομέα δραστηριοτήτων.

(δ) Έκρινε το παράπονο ως αβάσιμο και απορρίφθηκε.

 

Η απόφαση ευρίσκεται εδώ.

ΤΟ Δικηγορικό Γραφείο Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ χειρίστηκε την υπόθεση εκ μέρους του καθ’ ου η αίτηση.

 

 

5 Ιουλίου 2022