Η Χαρίκλεια A. Μεττή γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου to 2015. Σήμερα φοιτά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού. Ενεγράφη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το 2017. Εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο με κύρια ενασχόληση το τραπεζικό δίκαιο, μέχρι την ένταξη της στην ομάδα του γραφείου μας τον Μάιο του 2019.