Α. ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Legal Partners είναι η διακριτική επωνυμία της Ορφανίδης Χριστοφίδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, δικηγορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο και αδειοδοτημένη από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Η έδρα του γραφείου μας είναι η Λευκωσία, Κύπρος. Παρόλα αυτά, δια μέσου των χρόνων, έχουμε δημιουργήσει ένα στενό δίκτυο συνεργασίας με τοπικά δικηγορικά γραφεία σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Οι εργασίες μας επεκτείνονται σε όλο το νησί ανταποκρινόμενοι άμεσα στις ανάγκες των πελατών μας, όπου και αν βρίσκονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περαιτέρω, έχουμε αναπτύξει ένα εκτεταμένο και δυναμικό δίκτυο συνεργατών στο εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο το γραφείο μας είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες μας ανά το παγκόσμιο αποτελεσματικές και αξιόπιστες νομικές συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζονται.

Η Legal Partners λειτουργεί με εξειδικευμένα τμήματα, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο καλύπτει την πλειονότητα των τομέων δικαίου. Το γραφείο μας εργοδοτεί άρτια καταρτισμένους και έμπειρους δικηγόρους με ειδίκευση σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του Εταιρικού και Εμπορικού δικαίου, Τραπεζικού Δικαίου, Δημόσιου και Διοικητικού Δικαίου, Δίκαιου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, Εργατικού Δίκαιο, Αθλητικού Δικαίου, Δικαίου Στοιχημάτων και Τυχερών Παιγνίων, Διαιτητικού Δικαίου, Δικαίου Αστικών Αδικημάτων, Δικαίου των Επιχειρήσεων, Δικαίου Προστασίας Δεδομένων, Οικογενειακού Δικαίου, Μεταναστευτικού Δικαίου και πολλά άλλα.

Αποστολή μας είναι η παροχή νομικών συμβουλών και η εκπροσώπηση των πελατών μας με ευέλικτο τρόπο και όρους. Η Δικηγορική Εταιρεία έχει ως πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για τους πελάτες της σε κάθε περίπτωση με γνώμονα τον διαπροσωπικό, ενδελεχή, επαγγελματικό, άμεσο και έγκαιρο χειρισμό των υποθέσεων των πελατών μας.

Έχει αποκτήσει και συνδέσει την φήμη της για τον επαγγελματισμό, την τιμιότητα, την ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και τις αξιόλογες αποδόσεις και επιδώσεις της.

ΙΙ. Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων

Στα πλαίσια προσφοράς των υπηρεσιών της, συλλέγονται ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουν τη σχέση της εταιρείας μαζί σας αλλά και για να παρέχεται η καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Η Δικηγορική Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller) έχει ευθύνη σε αποφασιστικό βαθμό για όλες τις διαδικασίες που συντελούνται και αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε φορά που το τελευταίο επιθυμεί να ασκήσει τα νομίμως και θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του. Μερικά από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου είναι αυτά της ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (λήθης), περιορισμού των δεδομένων, φορητότητάς τους και εναντίωσης. Χωρίς να επεκταθούμε σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του κάθε δικαιώματος, εκείνο που χρειάζεται να σημειωθεί είναι πως το υποκείμενο των δεδομένων έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να γνωρίζει όχι μόνο ότι συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας προσωπικά του δεδομένα αλλά και ποια είναι αυτά. Έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων και την επικαιροποίησή τους. Επίσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων, υπό τον απαραίτητο σεβασμό ορισμένων προϋποθέσεων. Ειδικότερα, μπορεί να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια όταν, για παράδειγμα, δεν είναι πλέον απαραίτητα τα δεδομένα ή έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή αποτελούν προϊόν παράνομης επεξεργασίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το πρόσωπο επικαλείται βλάβη της προσωπικότητάς του.

Μέσω λοιπόν αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου (εφεξής Πολιτική)  θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση, ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων που συλλέγονται από ή για εσένα.

Αυτή η Πολιτική ισχύει ανεξάρτητα από το αν έχεις πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω του προσωπικού σου υπολογιστή, κινητής συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας ή συσκευής. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείς να επικοινωνήσεις με την Legal Partners στο [email protected] ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [email protected]

 1. B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
 

Aρ.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σου Προσωπικά Δεδομένα Πιθανές συνέπειες από αποτυχία παροχής προσωπικών δεδομένων Νομική Βάση Επεξεργασίας
1 Η εγγραφή σου/ Έντυπο πελάτη Απαραίτητα Προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, δήλωση συναίνεσης /Ψευδωνυμοποίηση Αποτυχία Εγγραφής/

Αποτυχία έναρξης εργασιών

Εκτέλεση Σύμβασης/Νομική Υποχρέωση/ Συγκατάθεση
2 Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση Αδυναμία Εκπροσώπησης πελάτη Νομική Υποχρέωση
3 Εγγραφή Στοιχείων για σκοπούς  αρίθμησης στο ηλεκτρονικό μητρώο & στο μητρώο τήρησης φακέλων Απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, αναγνωριστικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και αριθμός μητρώου Μη εγγραφή πελάτη στο μητρώο πελάτων Νομική Υποχρέωση/

Εκτέλεση Σύμβασης/ Συγκατάθεση

4 Επικοινωνία με Πελάτη και ενημέρωση για προσφορά υπηρεσιών Στοιχεία επικοινωνίας, Ανεπαρκής παροχή υπηρεσίας Νομική Υποχρέωση/ Εκτέλεση Σύμβασης/ Συγκατάθεση
5 Επικοινωνία με Πελάτη και αποστολή οικονομικών στοιχείων Προσωπικά αναγνωριστικά, Οικονομική Εκκρεμότητα Νομική Υποχρέωση/

Εκτέλεση Σύμβασης/ Συγκατάθεση

6 Φύλαξη Φακέλου Στο Κεντρικό Αρχείο Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία νομικής υπόθεσης Μη δυνατότητα αρχειοθέτησης στο αρχείο Νομική Υποχρέωση/ Συγκατάθεση
7 Υποβολή εκθέσεων στις ρυθμιστικές αρχές / αρχές επιβολής του νόμου Προσωπικά αναγνωριστικά,  οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σύνδεσης, πληροφορίες εντοπισμού, φορολογικά αναγνωριστικά Παράλειψη εκτέλεσης νόμιμης υποχρέωσης Νομική Υποχρέωση
8. Κλείσιμο Φακέλου και Καταστροφή Προσωπικά, αναγνωριστικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, συμβάσεις, έγγραφα, καταστάσεις λογαριασμού Διατήρηση Φακέλου στο Αρχείο Νομική Υποχρέωση
9. Διαγραφή στοιχείων Προσωπικά Στοιχεία Διατήρηση Στοιχείων Ηλεκτρονικά Νομική Υποχρέωση και Σύμβαση

 

Γ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σου στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος / οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σου στοιχεία σε τρίτους:

3.1 Σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς οποιασδήποτε επιχείρησης, περιουσιακού στοιχείου ή μετοχής, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή της επιχείρησης, περιουσιακού στοιχείου ή μετοχής.

3.2 Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση, για να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλειά μας, των πελατών μας ή τρίτων.

3.3 Για να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την επιβολή νόμων, καθώς και για τη διερεύνηση και δίωξη παράνομων δραστηριοτήτων όπως π. χ. απάτες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με εσένα σε φορείς επιβολής του νόμου και σε άλλους αρμόδιους φορείς που, κατά την εκτίμησή μας, είναι απαραίτητη ή σχετίζεται με οποιαδήποτε έρευνα απάτης ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, οι αρχές αυτές είναι:

 • Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
 • Υπεύθυνους Εκτέλεσης Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Οργανισμοί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) / Οργανισμοί καταπολέμησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF)
 • Φορείς επιβολής του νόμου στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε

 

3.4 Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους/ανεξάρτητους από εμάς παρόχους υπηρεσιών, πράκτορες ή ανεξάρτητους εργολάβους που μας βοηθούν να διατηρούμε τον ισότοπό μας και που μας παρέχουν άλλες διαχειριστικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές της επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των παραγγελιών, της εξυπηρέτησης πελατών, της διατήρησης και της ανάλυσης δεδομένων, της επικοινωνίας με πελάτες για λογαριασμό μας και της συλλογής των πληροφοριών για την υποβολή συμμετοχής σε διαγωνισμούς και άλλες προσφορές, της επιλογής των νικητών και της απόδοσης των βραβείων). Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σου δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με αυτά τα τρίτα μέρη οι οποίες τα υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τους διαβιβάστηκαν.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, τα ακόλουθα τρίτα μέρη, τα οποία βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να λάβουν τα δεδομένα σου:

 • Πάροχοι πληρωμών
 • Υπηρεσίες πρόληψης και καταστολής δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης
 • Πάροχοι πλατφόρμας
 • Πάροχοι υπηρεσιών

 3.6 Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σου αντιμετωπίζονται με ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ /ΕΟΧ και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, θα ενημερώσουμε την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την Ιδιωτικότητα σου.

Δ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ

4.1 Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σου μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παρακάτω λόγους, τα δεδομένα σου θα διατηρηθούν για τουλάχιστον εφτά (7) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σου με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σου. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού  διαστήματος λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, έννομων συμφερόντων κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανά θέματα που σχετίζονται με:

 • Ξέπλυμα χρήματος
 • Φορολογία
 • Οικονομικής Εκκρεμότητας
 • Νομικής Υποχρέωσης
 • Οποιαδήποτε άλλα νομικά θέματα

Ε. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1 Ανά πάσα στιγμή, ενώ διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σου, διατηρείς τα ακόλουθα δικαιώματα και μπορείς να υποβάλλεις σχετικό αίτημα μέσω του προσωπικού σου λογαριασμού:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – έχεις το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης – έχεις το δικαίωμα να διορθώσεις ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσένα. Υπάρχει περαιτέρω ανάλυση στην παράγραφο 7 της παρούσας πολιτικής
 • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείς να ζητήσεις να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσένα από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσένα σε κάποιον άλλον οργανισμό
 • Δικαίωμα εναντίωσης – έχεις το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σε αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

5.2 Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σου και θα σου απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του.

Σε περίπτωση που η Δικηγορική Εταιρεία απορρίψει το αίτημά σου σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σου επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία απευθείας στη Εποπτική ή Ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ([email protected]) .

5.3  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

ΣΤ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

6.1 Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορείς να ελέγξεις, να ενημερώσεις ή να διαγράψεις ορισμένες προσωπικές πληροφορίες.

6.2 Μπορείς να προμηθευτείς αντίγραφο των προσωπικών σου στοιχείων μέσω του προσωπικού σου λογαριασμού. Για την προστασία σου, θα χρειαστεί να αποδείξεις την ταυτότητά σου για να λάβεις τέτοια αντίγραφα. Θα πρέπει να συμπεριλάβεις τις απαραίτητες πληροφορίες για να προσδιορίσεις τον εαυτό σου και επιπλέον σχετικές πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην εκπλήρωση του αιτήματός σου. Αν θέλεις να τερματίσεις την συνεργασία σου ή τις υπηρεσίες μας μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις με την Διοίκηση της εταιρείας. Θα συμμορφωνόμαστε με τέτοια αιτήματα, εκτός εάν έχουμε νομική υποχρέωση ή και έννομο συμφέρον ως προς τη μη διαγραφή των δεδομένων.

Ζ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7.1 Η προστασία των δεδομένων σου είναι εξαιρετικά σημαντική για τη Δικηγορική Εταιρεία και από αυτή την άποψη προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε όλα τα δυνατά μέσα διασφάλισης για την φύλαξη των προσωπικών σου δεδομένων, τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή / και των πιθανών αλλαγών. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών μας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τεχνικές και διαδικαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης και εντοπισμού, που αποσκοπούν στη διασφάλιση των δεδομένων από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

8.1 Συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, συμπεριλαμβανόμενης της  συναλλακτικής σου συμπεριφοράς, προκειμένου να σου παρέχουμε εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σου υπηρεσίες. Η κατάρτιση προφίλ μας επιτρέπει να σου παρουσιάζουμε μια εξατομικευμένη προβολή και εμπειρία.

8.2 Η ανάλυση προφίλ μας επιτρέπει επίσης να ανιχνεύουμε πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με την αναφορά τέτοιων περιστατικών στις αρμόδιες αρχές.

Για να συνοψίσουμε τα προαναφερθέντα, η ανάλυση προφίλ θεωρείται απαραίτητη για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Σκοποί Διαφήμισης : Μπορείς να λαμβάνεις προσαρμοσμένες ενημερώσεις, ενημερωτικά δελτία και διαφημιστικές εκστρατείες καθώς και προσαρμοσμένη.
 • Σκοποί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας : Εάν, σύμφωνα με το προφίλ σου, η δραστηριότητά σου θεωρηθεί ύποπτη ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τότε θα αναφέρεται στους φορείς επιβολής του νόμου στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

ΙΑ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

9.1 Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σου δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σου γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας ή μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

ΙΒ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

10.1 Εάν ανά πάσα στιγμή πιστεύεις ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων, παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].  Σε ενημερώνουμε ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι ο κ. Κυριάκος Ορφανίδης.

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ
Ημ. 24.5.2018