Η Ειρήνη Ευαγγελία Φωτοπούλου γεννήθηκε στην Ελλάδα. Σήμερα φοιτά στο τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η κα. Φωτόπουλου ξεκίνησε να εργάζεται στο γραφείο μας το 2020.