Η Διαμεσολάβηση είναι διαρθρωμένη διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Η ΔΕΠΕ διαθέτει στο δυναμικό της προσοντούχους διαμεσολαβητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών και είναι σε θέση να αναλάβουν τη διαμεσολάβηση δυνάμει του σχετικού Νόμου. Συγκεκριμένα είναι σε θέση να διαμεσολαβήσουν σε θέματα Εμπορικές, Αστικές, Εργατικές, Διασυνοριακές Διαφορές ή Διαμεσολάβησης Κατόπιν Παραπομπής από Δικαστήριο.