Η Legal Partners ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αφορούν ελεύθερα και εκμισθωμένα ακίνητα συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών που αφορούν στην πώληση εμπορικών και οικιστικών ακινήτων

  • Συμβάσεις Πώλησης
  • Απόκτηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας από Αλλοδαπούς
  • Συμβάσεις Κατασκευής
  • Συμβάσεις Μίσθωσης
  • Ανάπτυξη Γης